سخنی بخوانید :

موقعیت شما : » شیر در گذشته ایران
  • شناسه : 465
  • ۳۱ام خرداد ۱۳۹۸
  • 487 بازدید
  • 12
  • آپدیت شد

شیر در گذشته ایران

شیر در گذشته در ایران فراوان بود و نماد ملی محسوب میشد……. شیر در گذشته در ایران فراوان بود و نماد ملی محسوب میشد. بیهقی ذکر کرده که مسعود غزنوی به شکار شیر میرفت و در یک روز ۸ شیر شکار کرده بود. شیر ایرانی در زمان قاجار منقرض شد!

شیر در گذشته در ایران فراوان بود و نماد ملی محسوب میشد…….

شیر در گذشته در ایران فراوان بود و نماد ملی محسوب میشد. بیهقی ذکر کرده که مسعود غزنوی به شکار شیر میرفت و در یک روز ۸ شیر شکار کرده بود. شیر ایرانی در زمان قاجار منقرض شد!

برچسب: ، ،

نوشته های مشابه