سخنی بخوانید :

موقعیت شما : » افزونه مسدود کردن آی پی کاربر خاطی شیرترانیکس
 • شناسه : 1569
 • ۱۸ام آذر ۱۳۹۹
 • 303 بازدید
 • 3
 • 0 دانلود

افزونه مسدود کردن آی پی کاربر خاطی شیرترانیکس

کاربر خاطی را در شبکه شیرترانیکس مسدود کنید ! فایلهای مورد نیاز را از اینجا دریافت و در ریشه (فولدر اصلی) شیرترانیکس قرار دهید. به system/classes/class_user.php رجوع کرده و کد زیر را بیابید : قبل از آن قرار دهید : – به system/LOADER.php رجوع کرده و کد زیر را بیابید : سپس کد زیر را […]

کاربر خاطی را در شبکه شیرترانیکس مسدود کنید !

فایلهای مورد نیاز را از اینجا دریافت و در ریشه (فولدر اصلی) شیرترانیکس قرار دهید.

به system/classes/class_user.php رجوع کرده و کد زیر را بیابید :

<?php
public function LOAD()

قبل از آن قرار دهید :

	public function banned_ip($ip){
    $is_banned = $this->db2->fetch_field('SELECT COUNT(id) FROM users WHERE (reg_ip = "'.$ip.'" OR lastlogin_ip= "'.$ip.'" ) AND active="0" ORDER BY id DESC');
    return  $is_banned > 0 ? TRUE : FALSE ;
    }

– به system/LOADER.php رجوع کرده و کد زیر را بیابید :

$user = new user();

سپس کد زیر را بعد از ان قرار دهید

							
if($user->banned_ip( ip2long($_SERVER['REMOTE_ADDR']) ) && !preg_match('/^(.*)contacts(.*)/',$_SERVER['REQUEST_URI'])){
define('BAN',1);
 include('../banned.php');
 exit;
  }									
رایگان – خرید

برچسب: ،

نوشته های مشابه