سخنی بخوانید :

موقعیت شما : »
  • شناسه : 553
  • 30th اکتبر 2019
  • 55 بازدید
  • 3

زلیخا در افکار عمومی

ملامت نمودند(۳) زنها که او * ز خود بُرده در بین ما آبرو زنی با چنان منصب و احتشام * نباید شود عاشق یک غلام خبر این اتفاق به سرعت دهان به دهان گشت و خبر عشق و دلباختگی زلیخا به یوسف در همه جا پر شد. «زنان در شهر می گفتند زن عزیز از […]

ملامت نمودند(۳) زنها که او * ز خود بُرده در بین ما آبرو
زنی با چنان منصب و احتشام * نباید شود عاشق یک غلام

خبر این اتفاق به سرعت دهان به دهان گشت و خبر عشق و دلباختگی زلیخا به یوسف در همه جا پر شد.

«زنان در شهر می گفتند زن عزیز از غلام خود کام خواسته و او سخت خاطرخواه یوسف شده است، به راستی که او را در گمراهی می بینیم.»(۴)

هنگامی که زلیخا از صحبت هایی که پشت سرش می گفتند، آگاه شد دستور داد تا مجلسی از زنان شهر آماده کنند و تمامی زنان دربار نیز آنجا بیایند.

«به هر یک از آنان میوه و کاردی داد و به یوسف گفت؛ وارد شو، یوسف داخل مجلس شد، پس چون زنان او را دیدند او را بسیار شگرف دیدند و [۱۳۹] از شدت هیجان همگی دستهای خود را بریدند و گفتند؛ منزه است خدا، این بشر نیست، این جز فرشته ای بزرگوار نیست.»(۱)

۳ – یوسف، ۳۰٫۴ – همان، ۳۰٫۱ – همان، ۳۲ – ۳۱٫

نوشته های مشابه

نظرتان را ارسال نمایید