سخنی بخوانید :

موقعیت شما : »
  • شناسه : 465
  • 21st ژوئن 2019
  • 109 بازدید
  • 4

شیر در گذشته ایران

شیر در گذشته در ایران فراوان بود و نماد ملی محسوب میشد……. شیر در گذشته در ایران فراوان بود و نماد ملی محسوب میشد. بیهقی ذکر کرده که مسعود غزنوی به شکار شیر میرفت و در یک روز ۸ شیر شکار کرده بود. شیر ایرانی در زمان قاجار منقرض شد!

شیر در گذشته در ایران فراوان بود و نماد ملی محسوب میشد…….

شیر در گذشته در ایران فراوان بود و نماد ملی محسوب میشد. بیهقی ذکر کرده که مسعود غزنوی به شکار شیر میرفت و در یک روز ۸ شیر شکار کرده بود. شیر ایرانی در زمان قاجار منقرض شد!

نوشته های مشابه

نظرتان را ارسال نمایید