سخنی بخوانید :

موقعیت شما : » افزونه فریاد شیرترانیکس
 • شناسه : 1452
 • ۲۹ام خرداد ۱۳۹۹
 • 469 بازدید
 • 5
 • 0 دانلود

افزونه فریاد شیرترانیکس

توسط این افزونه می تونید در پروفایل خود مانند شبکه اجتماعی کلوب فریاد دشته باشید. به فایل برید system/Controllers/settings_profile.php کد زیر را بیابید کد زیر را پیدا کنید بعد از کد بالا کد زیر را قرار دهید در همین فایل کد زیر را بیابید بعد از کد بالا کد زیر را قرار دهید در همین […]

توسط این افزونه می تونید در پروفایل خود مانند شبکه اجتماعی کلوب فریاد دشته باشید.

به فایل برید system/Controllers/settings_profile.php کد زیر را بیابید
کد زیر را پیدا کنید

<?php		
$D->aboutme    = $this->user->info->about_me;
؟>

بعد از کد بالا کد زیر را قرار دهید

$D->aboutme    = $this->user->info->about_me;

در همین فایل کد زیر را بیابید

$D->aboutme    = trim($_POST['aboutme']);

بعد از کد بالا کد زیر را قرار دهید

$D->shout = trim($_POST['shout']);

در همین فایل کد زیر را بیابید

about_me="'.$db2->e($D->aboutme).'",

کد زیر را جایگزین کنید

about_me="'.$db2->e($D->aboutme).'", shout="'.$db2->e($D->shout).'",

فایل themes/***/html/settings_profile.php باز کرده ، کد زیر رو پیدا کنید

<tr>                    <td class="setparam"><?= $this->lang('st_profile_name') ?></td>                    <td><input type="text" name="name" value="<?= htmlspecialchars($D->name) ?>" class="setinp" maxlength="255" /></td>                  </tr>

قبل از کد بالا کد زیر را قرار دهید

<tr>                    <td class="setparam">فریاد بزنید :</td>                    <td><input type="text" name="shout" value="<?= htmlspecialchars($D->shout) ?>" class="setinp" maxlength="256" /></td>                  </tr>
 

فایل themes/***/html/user.php رو باز کرده ، کد زیر پیدا کنید

<div id="profile">

قبل از کد بالا کد زیر را قرار دهید

  <style> .style3{border:4px solid #333333;color:#000066;text-shadow: 0.1em 0.1em 0.2em #FF00CC;padding-top:3px;padding-right:5px;padding-left:5px;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;text-align:right;margin-bottom:5px;background-color: #ececec;} </style>
<?php if( !empty($D->usr->shout) ) { ?> <div class="style3"> <?php if($D->is_my_profile) { ?> <strong><a style="float:left;color:#7f7f7f;" title="تغییر فریاد" href="<?= $C->SITE_URL ?>settings/profile" target="_blank">[ویرایش]</a></strong> <?php } ?> <div id="patoogh"> <?= empty($D->usr->fullname) ? htmlspecialchars($D->usr->username) : htmlspecialchars($D->usr->fullname) ?> فریاد می زند: <body onLoad="GobackTextTyper('<?= htmlspecialchars(str_cut($D->usr->shout, 250)) ?>','kerser','matn',120);"></body> <div id =whole> <span id="matn"></span> <span id="kerser">_</span> </div> </div></div> <div style="padding-right:100px;margin-top:-6.5px"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/shout.png" /></div> <?php } ?>
  
 

فایل themes/***/html/header.php را باز کرده و کد زیر رو بعد از تگ head قرار بدید

  <script type="text/javascript" src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/js/type-effect.js"></script>
  

کد SQL را وارد کنید:

  ALTER TABLE `users` ADD `shout` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL ;
رایگان – خرید

برچسب: ،

نوشته های مشابه