سخنی بخوانید :

موقعیت شما : » افزونه آواتار خانم و آقا پیشفرض شیرترانیکس
  • شناسه : 1291
  • ۱ام فروردین ۱۳۹۹
  • 492 بازدید
  • 10
  • 0 دانلود

افزونه آواتار خانم و آقا پیشفرض شیرترانیکس

افزونه آواتار خانم و آقا پیشفرض شیرترانیکس آموزش: ۱- فایل ها را در پوشه مورد نظر ذخیره نمایید. ۲- فایل (system/conf_system.php) را باز کرده و به دنبال کد زیر بگردید ۳- سپس بعد از آن کد زیر را قرار دهید. ۴- این کدرو پیداکنید: ۵- و با کد زیر جایگزین نمایید. ۶- فایل (system/controllers/settings_avatar.php) را […]

افزونه آواتار خانم و آقا پیشفرض شیرترانیکس

آموزش:

۱- فایل ها را در پوشه مورد نظر ذخیره نمایید.
۲- فایل (system/conf_system.php) را باز کرده و به دنبال کد زیر بگردید

	$C->DEF_AVATAR_USER	= '_noavatar_user.gif';

۳- سپس بعد از آن کد زیر را قرار دهید.

$C->DEF_AVATAR_MUSER	= '_noavatar_muser.gif';
$C->DEF_AVATAR_FUSER	= '_noavatar_fuser.gif';

۴- این کدرو پیداکنید:

$o->avatar	= $GLOBALS['C']->DEF_AVATAR_USER;

۵- و با کد زیر جایگزین نمایید.

if($o->gender=='m'){
$o->avatar	= $GLOBALS['C']->DEF_AVATAR_MUSER;
}elseif($o->gender=='f'){
$o->avatar	= $GLOBALS['C']->DEF_AVATAR_FUSER;
}else{				
$o->avatar	= $GLOBALS['C']->DEF_AVATAR_USER;	
}	

۶- فایل (system/controllers/settings_avatar.php) را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید .

if( $old != $C->DEF_AVATAR_USER ) {

۷- و با کد زیر جایگزین نمایید (دو مورد)

if( $old != $C->DEF_AVATAR_USER && $old != $C->DEF_AVATAR_MUSER && $old != $C->DEF_AVATAR_FUSER) {

۸- در همون قسمت کد زیر رو پیدا کنید

$this->user->info->avatar	= $C->DEF_AVATAR_USER;

۹- و با کد زیر جایگزین کنید

if($this->user->info->gender=="m"){
$this->user->info->avatar	= $C->DEF_AVATAR_MUSER;
}elseif($this->user->info->gender=="f"){
$this->user->info->avatar	= $C->DEF_AVATAR_FUSER;
}else{
$this->user->info->avatar	= $C->DEF_AVATAR_USER;
}

۱۰- فایل (system/controllers/settings_delaccount.php) را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید .

if( $this->user->info->avatar != $C->DEF_AVATAR_USER ) {	

۱۱- و با کد زیر جایگزین نمایید

if( $this->user->info->avatar != $C->DEF_AVATAR_USER && $this->user->info->avatar != $C->DEF_AVATAR_MUSER && $this->user->info->avatar != $C->DEF_AVATAR_FUSER) {		

۱۲- فایل (system/controllers/admin_deleteuser.php) را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید .

if( $u->avatar != $C->DEF_AVATAR_USER ) {

۱۳- و با کد زیر جایگزین نمایید

if( $u->avatar != $C->DEF_AVATAR_USER && $u->avatar != $C->DEF_AVATAR_MUSER && $u->avatar != $C->DEF_AVATAR_FUSER) {		

۱۴- فایل (system/controllers/admin_editusers.php) را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید .

if( $old != $C->DEF_AVATAR_USER ) {

۱۵- و با کد زیر جایگزین نمایید

if( $old != $C->DEF_AVATAR_USER && $old != $C->DEF_AVATAR_MUSER && $old != $C->DEF_AVATAR_FUSER) {		

 

فایل های زیر را در مکان خود استخراج نمایید:

رایگان – خرید

ارائه توسط علیرضا شجاعی

برچسب:

نوشته های مشابه