سخنی بخوانید :

موقعیت شما : » پس کوچه های شمرون
  • شناسه : 100
  • ۱۳ام آبان ۱۳۹۷
  • 402 بازدید
  • 5
  • آپدیت شد

پس کوچه های شمرون

آقا ما مریض نیستیم! دیوونه نیستیم معتاد هم نیستیم، ما فقط دوتا شاهد میخوایم دونفر بیان شهادت بدن که ما بدبختیم ماخواستیم و نشد… ما دیروز عاشق بودیم امروز باید جداشیم… نمیخوایم ولی مجبوریم…

آقا ما مریض نیستیم! دیوونه نیستیم
معتاد هم نیستیم، ما فقط دوتا شاهد میخوایم
دونفر بیان شهادت بدن که ما بدبختیم
ماخواستیم و نشد… ما دیروز عاشق بودیم
امروز باید جداشیم… نمیخوایم ولی مجبوریم…

برچسب:

نوشته های مشابه